📊 Калькулятор символів, слів, речень і абзаців у тексті

Введіть текст:

0Символів з пробілами

0Символів без пробілів

0Слів

0Речень

0Абзаців